www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Website van het CBG. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor het beschikbare geneesmiddelenpakket in Nederland. Voordat een geneesmiddel in Nederland in de handel mag worden gebracht moet het een registratie (ook wel handelsvergunning...   Website

Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG)
Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). De Keuringsraad KOAG/KAG toetst publieksreclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten aan de door de branche opgestelde codes: de Code...   Website

Meer Links

Medicijn online Medicijn online
Medicijn online vergelijkt aanbieders van geneesmiddelen samen met een aantal internet apotheken in binnen en buitenland en dit om steeds de beste prijs en service te garanderen...
http://www.medicijnonline.be

Farmacotherapie-Online Farmacotherapie-Online
Farmacotherapie-Online is een online naslagwerk met ?state of the art? overzichtsartikelen over farmacotherapie voor medisch specialisten en (ziekenhuis)apothekers. Onder redactie van de nationale opinieleiders...
http://www.farmacotherapie.org/

Proeftuin Farmacie Groningen Proeftuin Farmacie Groningen
De Proeftuin Farmacie Groningen stimuleert in de regio de samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van farmacotherapie. Doel van de Proeftuin is het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid...
http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl/

Formularium Formularium
Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat...
http://www.formularium.nl/

Farmacotherapeutisch Kompas Farmacotherapeutisch Kompas
Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf-...
http://www.fk.cvz.nl/

http://www.medicijngebruik.nl/ http://www.medicijngebruik.nl/
DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, is een onafhankelijk instituut dat als doel heeft het gebruik van geneesmiddelen in Nederland zo verantwoord mogelijk te laten zijn. Deze site...
http://www.medicijngebruik.nl/

De Stichting Geneesmiddelenbulletin De Stichting Geneesmiddelenbulletin
De Stichting Geneesmiddelenbulletin heeft volgens haar statuten als doel onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen te verstrekken aan allen die deze voorschrijven of afleveren. Met het...
http://www.geneesmiddelenbulletin.nl/

European Medicines Agency (EMEA) European Medicines Agency (EMEA)
European Medicines Agency (EMEA) is a decentralised body of the European Union with headquarters in London. Its main responsibility is the protection and promotion of public and animal health, through the evaluation...
http://www.emea.europa.eu

Geneesmiddelenbewaking in Nederland Geneesmiddelenbewaking in Nederland
Het CBG is belast met de co?rdinatie van de geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geregistreerde geneesmiddelen. Verder wordt met de inwerkingtreding van de wijzigingswet WMO het CBG belast met het in...
http://www.cbg-meb.nl

De Committee for Human Medicinal Products De Committee for Human Medicinal Products
De Committee for Human Medicinal Products (CHMP) is het 'Europese Registratie College'. De CHMP heeft een Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale...
http://www.mhra.gov.uk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), sectie geneesmiddelenbewaking van de Inspectie Farmacie en Medische Technologie is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toepassing...
http://www.igz.nl/

Pati?ntenmeldpunt van Lareb! Pati?ntenmeldpunt van Lareb!
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op ??n centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid...
http://www.meldpuntbijwerkingen.nl/

Extra Apotheek Extra Apotheek
De GIPdatabank is een unieke verzameling gegevens van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De informatie over het extramurale genees- en hulpmiddelengebruik in Nederland is geactualiseerd met gegevens...
http://www.gipdatabank.nl/

Doktersrecept Doktersrecept
Doktersrecept is een site waar pati?nten op een herkenbaar adres zowel de praktijkinformatie van hun arts kunnen vinden, als herhalingsrecepten kunnen bestellen. Doktersrecept is een initiatief van huisartsen...
http://www.doktersrecept.nl

Meldpunt Medicijnen Meldpunt Medicijnen
Meldpunt Medicijnen, dit is een meldpunt voor iedereen die medicijnen gebruikt en daar een ervaring over kwijt wil. Bijvoorbeeld een medicijn dat niet doet wat het moet doen. Of vervelende bijwerkingen geeft...
http://www.meldpuntmedicijnen.nl

ConsuMed.nl ConsuMed.nl
ConsuMed is een onafhankelijke gezondheidswebsite voor consument en pati?nt met informatie over ruim 8000 in Nederland en de EU geregistreerde medicijnen en ruim 6000 aandoeningen en medische termen. Met...
http://www.consumed.nl

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Website van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is opgericht door werknemers- en werkgeversorganisaties. Als uitvoeringsorganisatie voor de CAO Apotheken richt de SBA zich op arbeidsmarktbeleid...
http://www.sbaweb.nl

Nederlands Instituut voor verantwoord Medicijngebruik Nederlands Instituut voor verantwoord Medicijngebruik
Deze site is bedoeld voor artsen, apothekers, instellingen en verenigingen die zich bezighouden met medicijngebruik. U vindt hier informatie over de activiteiten van DGV. U kunt bijvoorbeeld lezen waar we...
http://www.medicijngebruik.nl

Apotheek.nl Apotheek.nl
Apotheek.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere geneesmiddelen. De website is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de...
http://www.apotheek.nl/

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op...
http://www.minvws.nl

Pharma Bio-Research Pharma Bio-Research
Pharma Bio-Research (PBR) is een onafhankelijke Contract Research Organisatie (C.R.O.). Zij verricht in opdracht van internationale farmaceutische en biotechnologische firma's op commerci?le basis onderzoek...
http://www.pbr.nl

Neprofarm Neprofarm
Neprofarm, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
Neprofarm vertegenwoordigt de belangen van de fabrikanten en importeurs...
http://www.neprofarm.nl/